people

Fönsterreprationer

Dags att se över fönstren kanske. Omkittning, reparationer eller nya fönstertätningar. Vi kommer hem till dig och hämtar fönstren eller så kommer du in med dem.

Vi utför även konvertering av vanliga kopplade fönsterbågar till energiglas. Du sänker då U-värdet från ca 2,8W/m2K till ca 1,4W/m2K.