Fönsterrenovering

Reparera fönster som gått sönder - skydd mot framtida problem

Ett fönster som är i behov av reparation bör ses över så snart som möjligt. Det kan handla om olika sorters skador. Dels kan glaset vara skadat och därmed i behov av att bytas, men även andra delar kan behöva arbetas med. I äldre byggnader så är det ofta tätning av fönstren som står högst på dagordningen. Fönster som läcker luft innebär att inomhusklimatet påverkas. Det blir ett drag de flesta inte uppskattar och det blir svårt att hålla en jämn temperatur i rummen. Det leder till att man behöver lägga mer pengar på uppvärmning, en kostnad man gärna undviker. Dessutom är det inte inte särskilt trevligt att känna det kalla golvet mot fötterna, eller att gå från ett rum till ett annat och känna en tydlig skillnad i temperatur. Vid en fönsterenovering gör vi mindre träreparationer på bågarna byter trasiga glasrutor, fönstertätningar och kittar om eller byter lister. Vi kommer hem till dig och hämtar fönstren eller så kommer du in med dem till oss.

Vi konverterar dina gamla fönster till energiglas

Vi konverterar dina kopplade tvåglasfönster med ett energiglas. Fördelarna med att renovera dina befintliga fönster är att de som regel håller hög kvalité med fin kärnfura vilket borgar för i princip obegränsad livslängd. Du behåller dessutom de tidsenliga beslagen och spröjsen och behåller då det gamla utseende på din fastighet.

När vi konverterar fönsterbågarna till ny energiglas så sänker man U-värdet från ca 2,8W/m2K till ca 1,8W/m2K. Om möjligt kan det även gå att installera en energiglas kassett som sänker energivärdet ytterligare.
Vi kommer hem till dig och hämtar fönstren eller så kommer du in med dem.

Bra fönster sänker din uppvärmningskostanad

Det är alltid billigare att laga ett fönster som är trasigt än att inte göra det. Ju snarare, desto bättre. Problemen som kan uppstå är inte speciellt roliga. Ett exempel är att ett redan sprucket fönster är ett betydligt sämre skydd mot väder och vind. Vid oväder kan fönstret lättare gå i sönder och släppa in regn och vindar. Är det så att man inte är hemma vid tillfället, eller om det är ett fönster på ett kontor och det är efter stängning, så kan skadorna dels bli stora men det kan även ta tid innan det upptäcks. På så vis är fönster som får ett bra och kontinuerligt underhåll en bra försäkring mot framtida tråkiga kostnader. Fräscha och bra fönster höjer som regel även värdet på din bostad. När vi reparerar fönster så sätter vi ett stort värde på att arbetet blir grundligt utfört och av högsta kvalité. 

Önskar du hjälp eller en offert?